Friendship Testy

Maturita 2017/18 Level B1 (492kB, PDF)

Friendship odpoveďové hárky 1+2 B2 level (301kB, PDF)

TRIAL MATURITA TEST B1 LEVEL - 4 (.mp3)

TRIAL MATURITA TEST B1 LEVEL - 5 (.mp3)

TRIAL MATURITA TEST B1 LEVEL - 6 (.mp3)

 

Maturita 2017/18 Level B2 (501kB, PDF)

TRIAL MATURITA TEST B2 LEVEL - 7 (.mp3)

TRIAL MATURITA TEST B2 LEVEL - 8 (.mp3)

TRIAL MATURITA TEST B2 LEVEL - 9 (.mp3)

 


10.1.2017

Maturita 2016/2017 Level B1 Key (87kB, PDF)

Maturita 2016/2017 Level B1 (44kB, PDF)

Maturita 2016/2017 Level B2 Key (44kB, PDF)

Maturita 2016/2017 Level B2 (93kB, PDF)

Friendship odpoveďové hárky 1+2 B2 level (32kB, PDF)

Nahrávky k posluchovým cvičeniam

B1 Level (.mp3)

B2 Level (.mp3)

 


11.1.2016

Maturita 2015/2016 Level B2 Key (40kB, PDF)

Friendship odpoveďové hárky 1+2 B2 level (32kB, PDF)

Nahrávky k posluchovým cvičeniam

T10 Final (.mp3)

 


11.1.2016

Trial Maturita Test 2015/2016 Level B1 test 1 (84kB, PDF)

Maturita 2015/2016 Level B1 Key (39kB, PDF)

Friendship odpoveďové hárky 1+2 B1 level (30kB, PDF)

Nahrávky k posluchovým cvičeniam

T09 Final (.mp3)

T10 Final (.mp3)

 


19.1.2015

Trial Maturita Test 2014/2015 Level B1 test 1 (561kB, PDF)

Trial Maturita Test 2014/2015 Level B2 test 1 (145kB, PDF)

Listening Trial Maturita Test B1 (.mp3)

Listening Trial Maturita Test B2 (.mp3)

 


13.1.2014

Trial Maturita Test 2014 Level B1 test 1  (124kB, PDF)

Trial Maturita Test 2014 Level B2 test 1  (117kB, PDF)

T07 SCRIPTS FROM TRIAL B1 (.mp3)

T08 SCRIPTS FROM TRIAL B2 (.mp3)

 


9.12.2013

Trial Maturita Test 2013 Level B1 test 1  (0,5MB, PDF)

Trial Maturita Tes 2013 Level B2 test 1   (0,5MB, PDF)

Trial Maturita Test 2013 Level B1 test 2  (0,6MB, PDF)

Trial Maturita Test 2013 Level B2 test 2  (0,6MB, PDF)

01trial maturita test 2012 B1 An Interview with Emma Watson (.mp3)

02trial Maturita Test 2012 B2 a Teenager's struggle (.mp3)

03trial Maturita Test 2012 13 B1 test2 an Interview with Michael Phelps (.mp3)

04trial Maturita test 2012 13 B2 test2 my Nightmare before Chritmas (.mp3)

 


Level A (B2 spoločného európskeho referenčného rámca)   (1,7MB, PDF)

Level B (B1 spoločného európskeho referenčného rámca)   (1,5MB, PDF)

T08 scripts 01 02 level A (.mp3)

T09 scripts 01 02 level B (.mp3)