Hello! číslo 6

Cena Hello!Milí čitatelia!
Držíte v rukách februárové číslo Hello! Síce začíname najkratší mesiac v roku, ale na obsahu Hello! to nič nemení. Čo v nájdete novom čísle?

  • téma: Obchod a služby
  • diskusia: mladší versus starší súrodenec
  • 15. výročie YouTube – na webe nájdete aj aktivitu o vlogovaní
  • Deň sv. Valentína, Priestupný deň
  • známe filmové lokality – pre lepšiu prácu s článkom pridávame aj opis a porovnanie obrázkov
  • porovnanie samovzdelávania so štúdiom v internátnej škole
  • článok o domácom zvieratku z pera našej čitateľky
  • fotopríbeh na tému Ako si vylepšiť angličtinu
  • osobnosti: Michelle Obama, Selena Gomez, Edmund Hillary
  • a iné

Nezabudnite sa zapojiť do súťaží. Stále môžete prispieť do nášho časopisu článkom o svojom domácom zvieratku.
Príjemené čítanie vám praje
redakcia