Hurra!

HURRA!Časopis Hurra! oslávi v tomto školskom roku už svoje 28. výročie a bude vychádzať ako dvojmesačník! Určený je ako doplnkový materiál k učebniciam pre žiakov základných a prvých ročníkov stredných škôl, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Tešiť sa môžete na svoje obľúbené rubriky Kurzinfos, Thema, Tiere, Musik, Grammatik a mnohé ďalšie.

Časopis je koncipovaný tak, aby sa s ním dalo pracovať flexibilne, podľa jazykovej úrovne konkrétnej skupiny žiakov a slúžil na precvičenie všetkých zručností – konkrétne počúvania, čítania, písania i rozprávania v nemeckom jazyku.

Ponúkame rovnako aj cvičenia na prehĺbenie vedomostí z gramatiky a lexiky a webové aktivity v spolupráci s vydavateľstvom Polyglot.

Ukážka časopisu HURRA!

Objednávka ONLINE

Pre objednanie predplatného časopisov použite nasledujúci formulár – riadnym vyplnením potrebných údajov si zabezpečíte bezproblémové objednanie časopisov na celý školský rok. Ak uvediete svoju emailovú adresu, bude vám automaticky zaslané potvrdenie o zaregistrovaní vašej objednávky.

OBJEDNÁVKA