Hurra! číslo 1-2

Hurra! číslo 1-2Cena HURRA!Milí čitatelia a priatelia,

Prihovárame sa Vám s novým dvojčíslom nášho nemeckého časopisu.

Dúfame, že ste sa dobre zotavili a s radosťou nastupujete do nových školských ročníkov.

Náš časopis by Vám opäť chcel pomôcť pri Vašom štúdiu nemeckého jazyka. Texty, ktoré sme Vám pripravili, zodpovedajú školským témam a mali by byť pre

Vás doplnkovým poznaním. Zároveň by Vám mali uľahčiť vyhľadávanie ďalších informácií k jednotlivým témam.

Čo sme teda pre Vás pripravili?

Zaujímavé témy o médiách, texty na konverzáciu, čítanie s porozumením doplnené o audionahrávky, prácu s obrázkami.

Krásna JLo  je známa svojou všestrannosťou, rakúsky skladateľ Mozart a Sacherova torta sú zase populárne na celom svete.

Nechýbajú texty o športe, zvieratách a ani spoločenská hra na chladnejšie večery.

A je tam aj trocha opakovania gramatiky. ..

Takže, veľa radosti s novým číslom HURRA!
Vaša redakcia