Výhercovia súťaží 2019/2020

HURRA! 1-2 2019/2020

Jozef Šatný, Brodek, CD Jenifer Lopez


HURRA! 3-4 2019/2020

Hana Horniaková, Nový Jičín, Taylor Swift, CD

Lada Šatalová, Bratislava, súťaž Vivaldi, balíček FLP


HURRA! 5-6 2019/2020

Peťka Poláková, Bratislava, Billy ELISH, CD