Friendship číslo 4-5

číslo 4-5Milí čitatelia!

Čas letí veľmi rýchlo. Ešte máme v čerstvej pamäti zážitky z leta a už sa blíži koniec roka...
Aj nové dvojčíslo časopisu Friendship odráža koncoročné a iné aktuálne témy. Z jeho obsahu vyberáme:

  • Sviatky: Nový rok a Vianoce
  • Literatúra: Lewis Carroll
  • História: Pražská jar
  • Diskusné témy: Black Friday, dizajn, talentovaní mladí ľudia
  • Maturitné témy: medziľudské vzťahy, masmédiá
  • Užitočné tipy: ako napísať životopis

Zároveň dávame do pozornosti CD s nahrávkami vybraných článkov, ako aj posluchové cvičenia.

Opäť vyzývame všetkých študentov, ktorí by sa chceli zapojiť do tvorby nášho časopisu a využiť rubriku Readers’ Page na publikovanie vlastnej tvorby, aby nás neváhali kontaktovať.

Aj tentoraz môžete súťažiť o knihu v anglickom jazyku, či otestovať si svoje vedomosti priamo v časopise alebo aj na našej webovej stránke.   

Učiteľom pripomíname možnosť pozvať Friendship priamo do vašej školy a zúčastniť sa seminára alebo otvorenej hodiny s vašimi študentami, pričom sa môžete dozvedieť viac o efektívnom používaní časopisu na bežných hodinách angličtiny.

Časopis Friendship praje všetkým svojim čitateľom krásne sviatky!