Friendship číslo 7

číslo 7Milí priaznivci časopisu Friendship!
Zima je pomaly za nami, aspoň podľa kalendára. V prvom jarnom vydaní nášho časopisu nájdete preto typicky jarnú tému (Veľká noc), ale aj množstvo iných hodnotných informácií a aktivít, ktoré vhodným spôsobom motivujú mladých ľudí v čitateľskej gramotnosti a stimulujú rozvoj ich jazykových zručností.

Z aktuálneho čísla vyberáme:

  • Diskusná téma: Nevhodné správanie
  • Veľká noc
  • Literatúra: L. M. Alcott a jej Malé ženy
  • Hudba: Imagine Dragons
  • Ako zaujať poslucháčov pri prejave
  • Kultúrne stereotypy
  • Šikana na škole

Okrem toho v časopise nájdete jazykové okienka, cvičenia a testy, ako aj vypracovanú metodiku na vyučovaciu hodinu s Friendshipom. Študenti sa naďalej môžu aktívne podieľať na príprave časopisu publikovaním vlastnej práce a rovnako je pre nich pripravená zaujímavá súťaž.

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a že Friendship ostane vaším úžitočným spoločníkom!

Príjemné čítanie!